2009-12-07

മാർക്കോണി മലയാളം സഭ ഏറ്റെടുത്തോ?

ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന റേഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്‌.

ഇന്നലെ മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം ആയിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു :)

ഇന്നാണെങ്കിൽ ശബ്ദരേഖ മാത്രം. ഓരോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷന്റെ ആയുസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ദുബായ് ഹിറ്റ് എഫെമിനോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു.

ലിങ്കുകൾ:
http://www.marconimalayalam.com
http://adams.wm-live.abacast.com/arabian_radio-hitfm-64
http://www.radiojoyalukkas.com/radiojoyalukkas.html
http://www.spaceforradio.com/
http://www.radiodumdum.com/
http://radiotime.com/Search.aspx?query=dubai%20hit%20fm

1 comment: