2008-06-19

Theory of Creativity

Here are the preconditions for you becoming a poet or novelist:
  • prolonged state of emotion: this give you the drive
  • constant state of indecision: this gives you the substance from the choices
In fact, these are two opposite mind-forces. Typically people are emotional and very decisive OR unemotional and indecisive. In some people, during their development years, above two could exist little longer till may be 30 years of old. They are the best candidates for being creative. If you have produced enough during that period and you remain emotional, your brain has become wired for 'other' thoughts and you can still produce till end of your life.

2008-06-15

It cannot be big bang

From where does all varieties we see in the world come from? Definitely from the evolution. Evolution is from earth's formation. If we go back like that it will reach the big bang. So all varieties of the universe spring from the very first bing bang. But before big bang it was a singularity - definitely without a form; a symmetric object. So it cannot be big bang. It is as simple as that. Sorry.

"പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടേ"

ഇതിലപ്പുറം നിയമവാഴ്ചയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ആദർശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവിധ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്കും എതിരായിരുന്ന ഈശോയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായതിൽ അതിശയമില്ല. ലോകം ദിപ്പോ അവസാനിക്കും എന്നുപറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട്‌, ഇനിയിപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകളുടെ പ്രസക്തിയെന്തു് എന്നുമാവാം.

"നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ദരിദ്രർക്ക്‌ കൊടുക്കുക" - കാപ്പിറ്റലിസത്തിനു പാര - പ്രോപ്പർട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്ത് കാപ്പിറ്റലിസം, ഇൻഡസ്ട്രി

"ആരേയും വിധിക്കാതിരിക്കുക" - ജുഡീഷ്വറി ഇതോടെ തീർന്നു.


"ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവന്‌ മറുകരണം കാട്ടിക്കൊടുക്കുക" - ഇതിനാണെങ്കിൽ പിന്നെയെന്തിന്‌ സൈന്യം.


"നിന്നെ ശാരീരികമായി കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട." - അധികാരത്തിന്‌ പാര.

പുരോഹിതന്മാർ എന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്‌ ക്രിസ്തു എതിരായിരുന്നു എന്നതിന്‌ പിന്നെ ഉദാഹരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായനുസരിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ.

എന്തായാലും നിയമവാഴ്ച പുലരണം എന്നുള്ളവർ സ്വയം പാപികളാണോ എന്ന്‌ പരിഗണിക്കാതെ, തെറ്റുകാണുന്നതുമുഴുവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ വഴിയില്ല. സ്വന്തം തെറ്റ്‌ തീർച്ചയായും ബാക്കിയുള്ളവരും കാണിച്ചുതരും.

2008-06-10

Early risers; late risers

Human day is always out of sync with Earth's day. What if your day is less than 24 hours - just 23 hours. You will get your daily first dose of adrenaline one hour early - as a way for the body to sync to its rhythm. Thus you would rise early. In day time, earth will try to sync you to its cycle. And it is a tug-of-war between you and earth.

God: The ultimate illusion

God is an artifact of the mind's abstraction mechanism. Just like the movie - where what we think real is not real.

However, we badly need this abstraction mechanism - or - there is no way to escape from this. There is no other way for us to understand or recognize something out of partial data.

And there is no way to escape from our spirituality.