2008-08-23

ഒതപ്പൊന്നു വായിച്ചപ്പോൾ

ഫെമിനിസത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ, ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ - പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷന്റേയും സ്ഥാനം ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൽ എന്താണ്‌  എന്നൊക്കെ വണ്ടറടിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

spoiler alert: ഈ  നോവലിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ പലകാര്യങ്ങളും ക്ലൈമാക്സും താഴെ പറയുന്നുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ സസ്പെൻസ്‌ കളയാതെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നുള്ളവർ ദയവായി ഇവിടെ വച്ച്‌ നിറുത്തുക.

- കഥ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്‌; ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ്‌ ആണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ വളരെ റീഡബിൾ ആണ്‌.

- നായകകഥാപാത്രമായ കരീക്കൻ നല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയായി തോന്നി. ആദ്യന്തം അയാളുടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്‌ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

- മർഗരീത്ത എന്ന നായികയും നന്ന്‌; എന്നാൽ കരീക്കനോടൊപ്പം വരില്ല. കാരണം, ആദ്യം മർഗരീത്തയുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ അതില്ലാതായി. മർഗരീത്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മർഗരീത്ത എൻലൈറ്റെൻമന്റ്‌ പ്രാപിച്ചതിനാലാകം അത്‌ എന്നു വിചാരിക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ.

- കഥയുടെ ഒരു രംഗം വരുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു പാരഡിയായി എല്ലാം സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെ വച്ച്‌ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തു തന്നെ ലന്തൻബത്തേരിയും വായിച്ചതുകൊണ്ട്‌ ഇത്‌ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സ്ഥിരം നമ്പറാണോ എന്നു തോന്നിപ്പോയി. മാതാവ്‌, യൗസേപ്പിതാവ്‌, യോഹന്നാൻ, മൗനിയാവുന്ന സഖറിയ, 3 രാജാക്കാന്മാർ എന്നിവർക്കൊക്കെ ബദലുകളുണ്ട്‌.

- 'കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച്‌ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു' എന്ന ബൈബിൾ കഥയ്ക്ക്‌ സമാനമായി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ച്‌ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നിടത്തോളം പോകുന്ന ഒരു കഥ

- ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി കന്യാമറിയത്തെ കാണിക്കുന്ന ഐഡിയ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഈ ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്‌ പത്തുരണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ടന്നേ എന്ന ലൈൻ.

- പുരുഷന്റെ ഇന്ററസ്റ്റ്‌ ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിലാണ്‌ എന്നും സ്ത്രീയുടേത്‌ സ്വന്തം(?) കുട്ടികളിലും ആണ്‌ എന്ന്‌ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

- ഇവർ തമ്മിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട്‌, സ്ത്രീക്ക്‌ എൻലൈറ്റൻമന്റുണ്ടാവുന്ന കാലത്ത്‌, ദാമ്പത്യം ഇന്നുകാണുമ്പോലെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല - അതിന്‌ ഭാവി തന്നെ ഉണ്ടാവാനിടയില്ല - എന്ന്‌ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു..

- പൊതുവെ നോവൽ സ്ത്രീപക്ഷപാതിയാണ്‌ - ആൺവില്ലന്മാർ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും, സ്ത്രീകളെല്ലാം നല്ലവരാണ്‌. എന്നാൽ അതേസമയം നല്ല ആണുങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്‌ട്ടോ.

2008-08-03

Sketching for the untalented

Rule is simple: Don't draw too much.

Let me explain. Mind likes to imagine things from clues. When it understands the clues and gets the story the clues tell, it is happy. We are aiming for that happiness from our audience. If you give too many clues, then it is like a puzzle with too many conditions. If you are not talented, those visual clues you provide may not square with the puzzle/story. So the trick is to give as less clues as possible to solve the puzzle.

So let us see what all we can avoid. First thing we can avoid is the outline. Rather just fill in the details you think interesting. For example, when you draw a tree, don't draw the trunk branch and outline of the leaves. But start from the part that interest you most. May be it is the leaves. Take some time and draw them here and there. Now if you think the picture is incomplete just add some lines for the branches. Don't draw both sides of the branch. Only part of the branches and trunk are enough. But never miss to hint on the interesting details. May be it is a hole in the trunk.

Next thing we need to add is some depth - a play of light and shade. It is quite easy than you think. Put some cross hatching in the corners were you think will be relatively dark. If it is total darkness, then put the hatching on the center of the object itself. Again, don't over do it. Just a hint; and do it with confidence.