2009-01-09

എക്സാജിറേഷന്‍

എക്സാജിറേഷന്‍ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ദൈവവും ദൈവകഥകളും കയ്യിലില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ മനുഷ്യനെങ്ങനെ എക്സാജിറേറ്റ് ചെയ്യും?

1 comment:

  1. എക്സാജിറേഷന്‍ ഭാവനയല്ലേ സിബൂ!!

    ReplyDelete