2005-11-18

പീഢനം

ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അമര്‍ഷവും നാണക്കേടും നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ട്. എങ്കിലും അതൊന്നും ക്രിയേറ്റീവും കണ്‍സ്രക്റ്റീവും ആയ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍സ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ മാത്രം നമ്മളെ വളര്‍ത്തുന്നില്ലല്ലോ..

ഇതാ എന്റെ 2 സെന്റുകള്‍:

1) ഒരു പസിഫിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്‌: ഗൂഗിള്‍ ബേസ് വച്ച്‌ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ട്രാക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ്. അതില്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന പാര്‍ട്ടി, സ്ഥാപനം, പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍, കേസന്വേഷണം നടത്തുന്നവര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വേണം.

2) ഏക്റ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്‌: ഒരു റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത ഉയര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മാക്കും വക്കീലമാര്‍ക്കും കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ഇഫക്ടീവ് ആയി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ഒരു ഇന്‍ഷൂരന്‍സ് പദ്ധതി. പെപ്പര്‍ സ്പ്രേ മുതല്‍ കരാട്ടേ ക്ലാസ് വരെ ഇവര്‍ക്ക്‌ നടത്താം. പെണ്‍കുട്ടികളുള്ള എല്ലാവീട്ടില്‍ നിന്നും 50 രൂപ മാസം എന്തായാലും പിരിയും..

3) ഒരു മിലിറ്റന്റ് അപ്രോച്ചും ആവാം: ബാങ്കുകാര്‍ക്ക്‌ ഗുണ്ടകളാവാമെങ്കില്‍, ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ കൂടി ഒരു ഗുണ്ടാസംഘത്തെ പോറ്റിയാലെന്താണ്...

No comments:

Post a Comment